Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Mijdrecht
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Midreth B.V.
Opgeleverd mei 2007

Project details

Bijzondere projecten
Overig

Projectinfo:

960 Opbreken   betontegels, afvoeren en storten
190 Opbreken   betonbanden, afvoeren en storten
3 stuk Verwijderen   bomen, inclusief stobben. Vrijkomend hout afvoeren en storten
2,5 are Verwijderen   begroeiing
5 stuk Verwijderen   diverse meubilair als lichtmasten, ballenvanger en stalen doelen. Inclusief   verwijderen OV-kabel, totaal 150 m¹
120 Verwijderen   veldafscheiding. Inclusief afvoer en stort vrijkomende materialen
1 eur Toepassen   rijplaten, onderhouden en einde werk weer verwijderen
450 Zand/grond   ontgraven, vervoeren en opnieuw verwerken
880 M3d-zand   dik 28cm, geschikt voor kunstgras, leveren en verwerken in cunet. Inclusief   profileren en verdichten
270 Drainagebuis   Ø 65mm leveren en aanleggen in koffer van M3d zand. Inclusief leveren en   stellen van een 6-tal drainageputjes
70 Sporttechnische   laag leveren en aanbrengen
880 Drukverdelend   doek van geotextiel leveren en aanbrengen
400 Profileren   en verdichten zandbed voor diverse bestratingen
580 Opsluitband   10x20cm, kleur grijs, leveren en stellen
400 Betontegels   30x30x4,5cm, kleur grijs, leveren en verwerken
69 Speelveld   afrastering, hoog 900mm, leveren en plaatsen
48 Ballenvanger,   hoog 4.000mm, leveren en stellen
1 stuk Draaihek   leveren en plaatsen
2 stuk Doelen,   500x100x200cm, leveren en plaatsen
60 stuk Boren van   gaten in betontegels t.b.v. aanbrengen stijlen hekwerk
4 stuk Zitbanken   van beton leveren en plaatsen
4 stuk Afvalbakken   leveren en plaatsen
1 stuk Walk-off   mat leveren en aanbrengen
3 stuk Productie/infoborden   leveren en aanbrengen
3 are Frezen en   inzaaien van terreinen
1 p.m. Afzetten   bouwterrein d.m.v. bouwhekken en treffen verkeersvoorzieningen gedurende de   bouw