Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : SC Johnson
Plaats : Mijdrecht
Uitvoering : juni 2015

Project details

Bijzondere ptojecten

In december 2014 is Fronik Infra B.V. door SC Johnson benadert om mee te denken voor het bouwen van een steiger met brandblusvoorziening. De steiger heeft aan beide kanten een trap en in het midden een hellingbaan om een drijvende pomp in het water te laten in het geval van calamiteiten.

Nadat we ter plaatse de water- / bodemhoogte gepeild hadden, hebben we een constructie ontworpen voor het maken van de steiger en een werkomschrijving met kostenraming.

In mei 2015 hebben we de werkzaamheden in opdracht gekregen, met als voorwaarde dat het werk geheel afgerond moet zijn voor eind juni 2015. Dit betekende snel handelen om de uitvoeringstekeningen te maken, hout te bestellen en de overige werkvoorbereiding te verzorgen. Vanaf 5 juni 2015 zijn we ter plaatse gestart door, vanaf gekoppelde pontons in het water, met onze minikraan de hardhouten palen 10x10x500cm te drukken/trillen.

Vervolgens hebben we de gordingen aangebracht (afm. 8x20cm) en een raamwerk in het werk gemaakt ter voorkoming dat vuil in de pomp kan komen.

De werkzaamheden zijn momenteel nog in uitvoering en er resteert nog om de hellingbaan van een tranenplaat, de geprofileerde dekdelen (met grip-strip, anti slip) en de leuningen langs de trap/steiger aan te brengen.

Tenslotte zullen we het werkterrein afwerken door grond aan te vullen, in te zaaien en het straatwerk aan te helen vanaf de bestaande rijweg naar de steiger.

Aanvullende informatie; SC Johnson is een Amerikaans bedrijf die kwaliteitsproducten maakt om het leven een beetje makkelijker maken en die het thuis schoner, veiliger en gezonder maken (denk aan schoonmaakproducten, luchtverfrissers, etc.).

Aangezien er op het terrein gevaarlijke producten/stoffen opgeslagen zijn voor het fabricageproces, heersen er zeer strikte veiligheidseisen om werkzaamheden uit te voeren. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen werknemers een instructiefilm te bekijken, is er een werkvergunning met risico-analyse nodig en wordt er strikt toegezien op het naleven van de veiligheidseisen en het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.