Project omschrijving

bioTRADING Benelux B.V. te Mijdrecht breidt haar productiefaciliteit fors uit!

Ten gevolge van almaar stijgende vraag heeft bioTRADING besloten haar productiefaciliteit met zo’n 800 m2 uit te breiden. Hiervoor heeft zij Aannemersbedrijf Krimp B.V. uit Mijdrecht in de arm genomen om deze uitbreiding voor haar als hoofdaannemer te realiseren.

De complete uitbreiding dient nog dit jaar opgeleverd te worden en zal aanvangen vanaf maart.
Op verzoek van de directie van bioTRADING doet Krimp voor haar onderaannemers zoveel mogelijk een beroep op lokale en regionale bedrijven.
Hiervan mogen wij er één van zijn en hebben opdracht ontvangen tot het benodigde Grond-, Riool- en Straatwerk voor deze uitbreiding.

Naast het bouwkundig GWW-werk voor deze nieuwbouw, dienen ook de bestaande productie- en afvalwaterinstallaties te worden verplaatst en omgebouwd. Een bijzondere klus waarbij gefocust dient te worden op een zo’n beperkt mogelijke onderbreking van de bedrijfsproductie. Om dit in goede banen te leiden zijn de bestaande installaties, een tweetal pompputten en afkoelcontainer met bijbehorend leidingwerk, vooraf compleet in beeld gebracht.
Vooruitlopend op de verplaatsing van genoemde installaties wordt het benodigd nieuw leidingwerk, zoveel als mogelijk, geprefabriceerd. Hierdoor kunnen de bestaande installaties op één werkdag worden verplaatst en opnieuw worden aangesloten, waardoor de productie onderbreking beperkt blijft voor bioTRTADING.

Op bijgaande foto’s krijgt u een korte impressie van deze werkzaamheden.

Wij zijn blij dat bioTRADING de lokale bedrijven een warm hart toe draagt en blij met het vertrouwen dat wij van Krimp genieten om deze opdracht te mogen realiseren!