Mijdrecht, VvE de Venen Vermogenweg Mijdrecht

In opdracht van de VvE de Venen hebben we het gehele buitenterrein opgehaald naar oorspronkelijk niveau. Dit geldt voor de verharding tussen de units, maar ook de tegelpaden en – plateaus aan de achterkant. Alle VW-huisaansluitingen zijn vernieuwd over de eerste 1,5 meter. De groenstroken zijn gefreesd, opgehoogd met grond en opnieuw ingezaaid. Het voetpad en groenstrook, parallel aan de Vermogenweg, zijn ook hersteld. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. 

 

 

LATEST WORK