Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Wijdemeren
Duur : december 2018 t/m maart 2020

Project details

Rioleringen en verhardingen

In de Eikenlaan e.o. worden de riolen vervangen, voorzieningen ten behoeve van nieuw te planten bomen en waterhuishouding aangebracht, daarnaast worden sommige straten voorzien van nieuwe verharding.

De Eikenlaan is voor ons een bijzonder project, niet zozeer de aanleg van het riool of het straatwerk, maar de communicatie rondom het werk, welke volledig door ons wordt verzorgd, maakt dit werk tot een bijzonder werk.

Uiteraard zijn wij iedereen tot last, maar wij doen ons uiterste best, dit zoveel als mogelijk te beperken. Dit doen wij door  de wensen van de belanghebbende zoals winkeliers, scholen, bejaarden en uiteraard bewoners, zo goed mogelijk in beeld krijgen en met elkaar tot een passende oplossing te komen. Hiervoor hebben wij een omgevingsmanager ingezet.  Naast inventarisatie van de wensen, zorgt de omgevingsmanager ook voor de communicatie naar alle belanghebbenden.

Naast deze mankracht hebben wij ook een technisch hulpmiddel ingezet.  Dit technisch hulpmiddel is een app, die alle betrokkenen/geïnteresseerden gratis op hun telefoon kunnen downloaden.  Deze app kan in de app-store gedownload worden. (De Omgevingsapp – Eikenlaan) Op deze app kun je precies zien wat de voortgang is van het project. Hierop worden de omleidingen en afsluitingen gemeld, maar ook de wijzigingen van de locatie voor de vuilcontainers etc. Daarnaast kunnen bewoners, klachten achterlaten of vragen stellen. Via de app, is de omgevingsmanager met een druk op de knop rechtstreeks telefonisch of per mail bereikbaar.

Dit werk start december 2018 en voor Kerst 2019 moet alles weer gereed zijn.  Een mooie klus, die veel van onze samenwerking en inventiviteit zal eisen, maar het is een klus die wij zeker met elkaar kunnen klaren.