Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Duur uitvoering: april t/m juni 2018

Project details

Bouw en woonrijpmaken

1.250,0 eh Betonstenen, -tegels en banden opbreken. Deels opslaan t.b.v. hergebruik, restant afvoeren en storten
15,0 st Diverse verkeersmeubilair opnemen. Deels opslaan t.b.v. hergebruik, restant afvoeren en storten
180,0 m1 Hekwerken, hout met paal en draad of buizenhek, opnemen – afvoeren en storten
1,0 st Boom rooien, afvoeren en storten
65,0 are Frezen terrein
875,0 m3 Zand / Zanderige grond ontgraven uit bouwkavels. Uitkomend zand vervoeren naar plaats van verwerking
405,0 m3 Zand / Zanderige grond / klei ontgraven uit cunetten. Uitkomend zand vervoeren naar plaats van verwerking
895,0 m3 Zand / Zanderige grond / klei ontgraven uit rioolsleuven. Uitkomend zand vervoeren naar plaats van verwerking
435,0 m3 Zand / Zanderige grond aanvullen in bouwkavels
845,0 m3 Zand / Zanderige grond aanvullen in cunetten
895,0 m3 Zand / Zanderige grond aanvullen in rioolsleuven
95,0 m3 Grond / teelgrond aanvullen in bermen en taluds
225,0 m3 Klei verwerken in depot
1,0 st Uitvoeren AP04-grondonderzoek van klei in depot
320,0 m3 Zand (305,0m3) en teelgrond (15,0m3) leveren
1,0 p.m. Bronnering rioolsleuf, incl. debietmeter, zandvanger, tijdschakelaar op pompen en monitoringsplan. Treffen voorzieningen inkalven sleuf en beschermen en ondersteunen kabels en leidingen. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
1,0 p.m. Inrichten terreindepot, onder andere bestaande uit: 1.500,0 m2 Geolon PP80 leveren en aanbrengen; tijdelijke afrastering gronddepot
395,0 m1 PVC-hoofdriool Ø 200-400mm leveren en leggen. Inclusief 50 st knevelinlaten met zettingsmof, standpijp, T-stroomstuk en bochten
150,0 m1 PVC-huisaansluitleiding Ø 125mm leveren en aanbrengen, inclusief benodigde PVC-hulpstukken
11,0 st Inspectieputten van beton, vierkant 800 tot 1.000mm leveren en plaatsen. Voorzien van afdekplaten
2,0 st Maken aansluiting op bestaande rioolput
260,0 m1 Drainagebuis Ø 90mm PP700, leveren en aanbrengen in wegcunet en greppel. Inclusief leveren en plaatsen van 8 st Drainageputten Ø 315mm
10,0 st Trottoirkolken leveren, plaatsen en aansluiten
395,0 m1 Reinigen en inspecteren nieuw gelegd PVC-hoofdriool
625,0 m1 Betonbanden, diverse afmetingen, (her)plaatsen. Tekortkomend materiaal, waaronder L-banden, nieuw leveren
1.155,0 m2 Straatlaag van zand dik 5cm leveren, aanbrengen en verdichten
430,0 m2 Betontegels 30x30x8cm (her) tegelen. Tekortkomend materiaal bijleveren. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen.
725,0 m2 Betonstenen, diverse kleuren, (opnieuw) aanbrengen. Tekortkomend materiaal bijleveren. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen.
1,50 are Gazon/grasveld/bermen frezen, egaliseren en inzaaien met te leveren graszaad
2,0 st Diverse verkeersmeubilair opnieuw aanbrengen
1,0 p.m. Inmeten van alle gemaakte werken en verwerken revisiegegevens
1,0 p.m. Toepassen van: verkeersmaatregelen, werkvakafzetting, informatieborden, rijplaten, loopschotten; maatregelen natuurbeschermingswet, schoonhouden rijweg