Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Noordwijkerhout
Opdrachtgever : Gemeente Noordwijkerhout
Opgeleverd : najaar 2013

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

1.070 M1 Het zagen van asfaltverharding;
6.715 M2 Het in twee fasen opbreken, afvoeren en storten van   teerhoudend asfalt;
465 M2 Het frezen van een bestaande deklaag;
7.735 M2 Het in twee fasen opbreken, afvoeren en storten van   staalslakken
2.925 M1 Het opbreken, afvoeren en storten van diverse betonbanden;
3.730 M2 Het opbreken, afvoeren en storten van diverse betonnen   elementenverharding;
2.110 M2 Het opbreken, afvoeren en storten van gebakken verharding;
21.445 M3 Het opbreken afvoeren en storten van een tijdelijke   verharding van bkk’s;
21.445 M3 Grondwerk t.b.v. diverse riolering;
13.240 M3 Vervoer grond van en naar depot;
1.120 M1 Voorzieningen inkalven sleuf (sleufbekisting;)
2.240 M1 Horizontale drainage in rioolsleuf;
1.000 M1 VWA PVC;
525 M1 HWA PVC;
2.860 M1 VWA HPDE;
1.296 M1 WA/DWA PVC huisaansluitingen ø125mm;
29 St Betonnen inspectieputten diverse formaten incl. deksels;
1 St Betonnen pompput 28 ton, diep 4 m1;
1 St Betonnen overstortput 12 ton;
2 St Aanbrengen pompput;
1 Pm Drukken, voorboren en trekken tijdelijk damwandkuip t.b.v.   pompput;
61 St Opnemen en herplaatsen straat-/trottoirkolken;
160 M1 Maken horizontaal gestuurde boring ø63mm;
18 St Aanbrengen schildmuren;
970 M1 Volschuimen oude riolering, incl. reiniging en inspectie   vooraf;
18 St Slopen kop bestaand inspectieputten in particuliere   tuinen;
1.120 M1 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen retourbemaling;
1.455 M1 Reiniging en inspectie riolering;
7.735 M2 In twee fasen leveren en aanbrengen ongebonden   verhardingslaag;
470 Ton Uitvullen ongebonden verhardingslaag;
1.067 Ton Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton;
865 Ton Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton;
866 Ton Aanbrengen toplaag van asfaltbeton;
12 Ton Aanbrengen rode toplaag van asfaltbeton;
7.340 M2 Aanbrengen kleeflaag;
3.075 M2 Aanbrengen straatlaag van zand t.p.v. tijdelijke   verharding rioolsleuf
4.900 M2 Aanbrengen straatlaag van zand;
2.010 M2 Leveren en aanbrengen diverse betonstraatstenen;
990 M1 Leveren en aanbrengen molgoot van betonstraatstenen;
2.974 M1 Leveren en aanbrengen diverse betonbanden;
922 M1 Leveren en aanbrengen lengtemarkeringen in bestrating;
1.94 Km Aanbrengen thermoplast op asfalt