Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Oegstgeest
Duur werk : September 2015 t/m Oktober 2016

Project details

Rioleringen en verhardingen

Locatie ; Oranjelaan (deels), Koninginnelaan, Prins Hendriklaan (deels) en de Duivenvoordenstraat

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een woonwijk, waarbij er rekening gehouden dienden te  worden met de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven. De communicatie richting bewoners en bedrijven, aangaande werkwijze, -volgorde, planning en bereikbaarheid is gezamenlijk gebeurd door de opdrachtgever en door Fronik Infra B.V.

46 st Stamommanteling toepassen
50 m Loopschotten aanbrengen, in stand houden en verwijderen
20 m Proefsleuven graven
110 m Betonriool Ø 400mm reinigen, inclusief 4 st inspectieputten
1 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool en maatregelen ter bescherming/ ondersteunen bestaande kabels en leidingen
110 m Betonriool Ø 400mm verwijderen, afvoeren en storten
330 m PVC riool Ø 200mm verwijderen, afvoeren en storten
3 st Betonputten met putrand verwijderen, afvoeren en storten
3.400 eh Betonstraatstenen, tegels en banden opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik. Breukmateriaal afvoeren en storten. Inclusief transport van en naar tussenopslag op depot op maximaal 5 km. Inclusief bestratingsmateriaal ontdoen van grond
3.000 m2 Asfalt dik 15-20cm, niet teerhoudend, opnemen – afvoeren en storten
3.000 m2 Funderingsmateriaal dik 22cm, ongebonden, opnemen – afvoeren en storten
830 m2 Frezen teerhoudend asfalt, dik 2cm. Materiaal afvoeren en storten
1 p.m. Verwijderen, afvoeren en storten groen: 12 st bomen, 0,20 are begroeiing en 5 m haag
15 st Straatmeubilair, divers, opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik
5.200 m3 Grondwerk t.b.v. riool- en drainagewerk. Grond waar mogelijk opslaan naast sleuf. Totaal 465 m3 grond afvoeren en storten
850 m3 Zand, dik 35cm, verwerken in cunet. Hiervan 350 m3 nieuw leveren
1 p.m. Bron- en open bemaling plaatsen, onderhouden en verwijderen t.b.v. aanleg riool. Inclusief zandvanger en debietmeetpunt
895 m Sleufbekisting toepassen als voorziening tegen inkalven rioolsleuf
66 m PVC-riool Ø 315 mm leveren en leggen
760 m Betonriool Ø 400-800mm leveren en leggen
820 m Drainagebuis Ø 100mm leveren en meeleggen in rioolsleuf
1.275 m Drainagebuis Ø 100mm leveren en leggen in aparte sleuf. Inclusief maken van 18 st aansluitingen op inspectieput
29 st Betonnen inspectieputten, vierkant 1.250x.1250mm, leveren en plaatsen. Inclusief putrand met deksel
375 m PVC-kolkleiding Ø 125mm leveren en leggen. Inclusief aansluiten op 75 st kolken en leveren en aanbrengen benodigde PVC-hulpstukken
30 st Trottoirkolken opnieuw stellen
425 m PVC-huisaansluitleiding Ø 125mm leveren en leggen. Inclusief aansluiten op 65 st woningen en leveren en aanbrengen benodigde PVC-hulpstukken. Inclusief opnemen en opnieuw aanbrengen van bovenliggende elementenverharding
1 st Uitstroomvoorziening van beton, incl. krooshek Ø 1.000mm en terugslagklep Ø 315mm, leveren en plaatsen. Voorziening funderen fundatie van houten heipalen en kespen. Inclusief aanpassing maken in bestaande beschoeiing
1 st Maken aansluiting op bestaande rioolput
835 m Riool reinigen en inspecteren en vastlegging op beeld
1 EUR Digitaal inmeten en verwerken revisiewerk riolering
5.800 m2 Profileren bestaande onderbaan van zand
6.590 eh Betonstraatstenen, tegels en banden opnieuw aanbrengen. Tekortkomend bestratingsmateriaal nieuw bijleveren
15 st Straatmeubilair, divers, opnieuw plaatsen
6 st Verlichtingsobject verplaatsen
0,6 are Plantsoen inzaaien met te leveren graszaad
1 p.m. Coördineren verkeersmaatregelen bestaande uit: maken tekeningen, plaatsen – onderhouden en verwijderen van benodigde verkeersmaatregelen