Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Bouwbedrijf Niersman B.V.
Duur : februari t/m mei 2019

Project details

Onlangs hebben wij het werk bouw-en woonrijp maken plan Duivenvoorde aangenomen. Dit werk bevindt zich op het voormalig sportcomplex van
ASC in het centrum van Oegstgeest. Hier worden door Bouwbedrijf Niersman 50 stuks luxe koopwoningen gerealiseerd.
In de bouwrijpfase moeten wij tussen februari en mei binnen 45 uitvoeringsdagen de gehele basis voor de infrastructuur realiseren.
In cijfers komt dit grofweg op het volgende neer:
– Rooien van 21 are bosplantsoen inclusief bomen.
– 523 m3grondverzet ten behoeve van cunettenen graven van een watergang.
– Aanbrengen van 244 m1 betonriool, 340 m1 PVC-riool en 675m1 drain.
– Aanbrengen 235 m1 stalen damwand.
– Aanbrengen 285 m1 houten damwand en 245 m1 beschoeiing.
– Opbreken van 2850 eenheden verharding.
– Aanbrengen van 1610 m2 asfaltverharding en 316 m2 elementenverharding.
Zoals je kan begrijpen zijn wij hiermee een flinke uitdaging aangegaan en wordt er hard gewerkt om samen met onze partners een kwalitatief hoogwaardig
eindresultaat te behalen.

Uiteraard hebben wij het volste vertrouwen in een positief resultaat van deze uitdaging. In 2020 mogen wij ook de definitieve maaiveldinrichting aanbrengen
in de woonrijpfase. In deze fase wordt het asfalt weer verwijderd, en brengen wij de definitieve verhardingen aan. Ook het aanbrengen van de openbare
verlichting en het openbaar groen valt binnen onze werkzaamheden.
Het ontwerp van de inrichting sluit aan bij de luxe uitstraling van de woningen en bestaat uit kwalitatief hoogwaardig materiaal.
Al met al een mooi project wat aansluit op de specialiteiten die wij als Fronik in huis hebben en ons de mogelijkheid geeft om de kwaliteiten te etaleren
waar wij als bedrijf voor staan.