Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Woningstichting Eigen Haard

Duur : juni t/m november 2018

Project details

Woonrijpmaken

Als onderdeel van de inschrijving werden de aannemers nadrukkelijk uitgenodigd om met een voorstel tot verkorting van de doorlooptijd te komen. Fronik Infra heeft het werk aangeboden en gerealiseerd met een looptijd die circa 5 weken korter was dan vooraf ingeschat door de opdrachtgever

2.600,00 eh Diverse verhardingsmaterialen van beton opbreken, afvoeren en storten. Verharding van betonstraatstenen, betontegels, straatbakstenen en betonbanden
10,0 st Maken proefsleuf
330,0 m1 PVC-kolkleiding Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
510,0 m1 Gasleiding (230 m1), buiten werking gesteld en vervallen, opnemen – afvoeren en storten. Idem t.b.v. vervallen grondkabel (280,0 m1)
17,0 st Straat- en trottoirkolken opnemen, afvoeren en storten
6,0 st Afzetpalen en verkeersborden opnemen, afvoeren en storten
4,0 are Verwijderen van diverse groenvoorzieningen als stobben, begroeiing en graszoden
230,0 m1 Graven en aanvullen sleuf nuts-tracé
222,0 m1 Hoofdkabel t.b.v. lichtmasten leveren en aanbrengen. Inclusief leveren en plaatsen van 9 stuks lichtmasten met armaturen, hoog 4,0 m1
650,0 m2 Grond ontgraven uit cunet dik 20-50cm. Uitkomende grond vervoeren naar depot
240,0 m3 Grond verwerken in plantplaatsen
1.620,0 m3 Grond, kwaliteit van “Altijd toepasbaar” tot “Industrie” opladen, afvoeren en storten
450,0 m3 Zand (250,0 m3), teelgrond (90,0 m3) en bomengrond (110,0 m3) leveren en verwerken
1,0 st Toepassen bemaling rioolsleuf, inclusief bemalingsplan en monitoringsplan. Inclusief leveren en aanbrengen werkdrain Ø 80mm
590,0 m1 PVC-buis Ø 125mm, klasse SN 8, leveren en leggen als kolk- of huisaansluitleiding. Inclusief het maken van een 35-tal aansluitingen op bestaand riool
300,0 m1 PVC-hoofdriool Ø 315-400mm, klasse SN 8, leveren en leggen
1,0 st Aansluiting maken op bestaande rioolput
7,0 st Kunststof inspectieput Ø 800mm leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van betonnen omlegrand en putranden van beton/gietijzer, type zwaar verkeer
5,0 st Bestaande inspectieputranden opnieuw op hoogte brengen met te leveren materialen
35,0 st Straat- en trottoirkolken van beton/gietijzer combinatie leveren, plaatsen en aansluiten
300,0 m1 Reinigen gelegd hoofdriool en inspecteren
1,0 st Inmeten en verwerken revisiegegevens
2.230,0 m2 Menggranulaat, dik 25cm, leveren en verwerken. Inclusief profileren en verdichten
930,0 m1 Betonbanden, diverse typen en afmetingen, leveren en stellen
2.230,0 m2 Straatlaag van zand, dik 5cm, leveren en verwerken. Inclusief profileren en verdichten
2.100,0 m2 Betonstraatstenen, diverse kleuren, leveren en aanbrengen in diverse verbanden. Inclusief afstrooien en invegen met te leveren brekerzand en aftrillen
655,0 m2 Betonstraatstenen, diverse kleuren, leveren en aanbrengen in diverse verbanden. Inclusief afstrooien en invegen met te leveren brekerzand en aftrillen
100,0 m2 Betonstraatstenen en -tegels herstraten onder bijleveren van tekortkomend straatzand
9,0 st Verkeersborden met palen leveren, monteren en plaatsen
5,0 are Spitten of ploegen, egaliseren en frezen groenstroken
9,0 st Bomen 18/20 leveren en planten, inclusief nazorg
3.500 st Sier- en haagplantsoen leveren en planten, inclusief nazorg
0,5 are Gazon inzaaien met te leveren graszaad, inclusief nazorg
1,0 p.m. Toepassen en onderhouden van verkeersmaatregelen, rijplaten, bouwhekken, werkvak afzetting, omleidingsroutes, maatregelen ter bescherming bomen, inrichten tijdelijke depots en schoonhouden rijwegen
1,0 st Afsluiten C.A.R. verzekering
Vernieuwen DWA-hoofdriool
1,0 st Toepassen bemaling rioolsleuf, inclusief bemalingsplan en monitoringsplan. Inclusief leveren en aanbrengen werkdrain Ø 80mm
43,0 m1 Opbreken betonriool Ø 500mm, vrijkomende materialen afvoeren erkende verwerker inclusief stortkosten
199,0 m1 Opbreken PVC riool Ø 315mm, vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker inclusief stortkosten
5,0 st Opbreken betonnen inspectieputten en putranden, vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker inclusief stortkosten
43,0 m1 Verwijderen jukken onder betonriool Ø 500mm, vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker inclusief stortkosten
1,0 p.m. Voorzieningen treffen t.b.v.kabels en leidingen en eenzijdige stempeling rioolsleuf t.b.v. HWA-riool
242,0 m1 Leveren en aanbrengen PVC Ø 250mm SN8 kleur bruin. Inclusief leveren en aanbrengen strabusil drain 100mm met 10 st aansluitingen op HWA-inspectieputten
5,0 st Kunststof inspectieput Ø 800mm leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van betonnen omlegrand en putranden van beton/gietijzer, type zwaar verkeer
242,0 m1 Aanbrengen 20cm grondverbetering onder nieuw aan te leggen riolering inclusief leverantie benodigd zand.
1,0 st Maken aansluiting PVC Ø 250mm op bestaande inspectieput
242,0 m1 Reinigen gelegd hoofdriool en inspecteren
1,0 st Inmeten en verwerken revisiegegevens
121,0 m3 Zand leveren en verwerken