Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk: Pijnacker
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, afdeling Beheer Openbare Ruimte
Directievoering: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. te Capelle a/d IJssel
Opgeleverd september 2008

Project details

Rioleringen en verhardingen

Projectinfo:

Coördinatie   en informatievoorziening naar bewoners, inclusief verkrijgen   tevredenheidsverklaringen;

Afstemmingsoverleg   met Nuts bedrijven;
Aanleg persriolering   op basis van graafwerk;
Aanleg persriolering   op basis gestuurde boring;
Plaatsen elektrische   afsluiters;
Reinigen en   beproeven persleidingen;
Aanleg vrijverval   huisriolering van PVC;
Plaatsen pompputten   van beton en kunststof met debietmeters;
Plaatsen moeder-   en dochterkasten;
Leveren en   aanbrengen elektrakabel met waarschuwingslint;
Plaatsen aardelektrode;

Opnemen en   herstellen van (half)verhardingen;