Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Haarlemmermeer
Project duur: oktober 2016 t/m juni 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen

14 Are Freeswerk en verwijderen begroeiing.
39 St Straat- en trottoirkolken van beton opnemen t.b.v. hergebruik. Incl. verwijderen van 60m PVC-kolkleiding Ø125mm.
6.500 M2 Verwijderen teervrije en teerhoudende asfvaltverharding en deels onderliggende fundering. Incl. 1.860 m2 prikken t.b.v. grotere laagdikte. Incl. afvoeren en storten van 3.670 ton asfalt/funderingsmateriaal.
23 St Verwijderen diverse straatmeubilair t.b.v. hergebruik.
7.300 Eh Opbreken van diverse verhardingsmaterialen.
5.665 M3 Zand/grond ontgraven uit en aanvullen in bestaand cunet en sleuf t.b.v. fundatieverbetering.
2.950 M3 Drainagezand en zand leveren en verwerken in sleuf of cunet.
1.630 M2 Menggranulaat leveren en verwerken in cunet.
35 St Straat- en trottoirkolken van beton (her)plaatsen, deels nieuw bijleveren, inclusief leveren en leggen van 90 m PVC kolkleiding Ø125mm.
40 St Op hoogte brengen bestaande putranden.
5 St Inspectieputten van kunststof leveren en stellen. Inclusief leveren en stellen putranden.
18.25 M1  Aura DT drainageriool Ø200mm leveren en leggen, inclusief bijbehorend grondwerk. Incl. reinigen, bronbemaling met debietmeetpunten. Deels uitvoeren met gebruik van sleufkisten.
2 St Uitstroombakken van beton leveren en plaatsen
21 M1 Uitleggers naar open water in PVC Ø250mm leveren en leggen
300 M1 PVC Ø125mm tussen drain en percelen, leveren en leggen.
9.825 M2 Afwerken zandbed onder trottoirs, parkeervakken en rijbaan.
2.700 M2 Straatlaag van zand, dik 5cm leveren en aanbrengen.
4.115 M2 Menggranulaat 0-31,5 mm dik 25cm, leveren en aanbrengen onder uitbreiding van de rijbaan.
1.580 Ton Asfalt leveren en aanbrengen (4.810 m2) als onder- en tussen- en deklaag.  Hiervan 360 ton SMA en 45 ton kleur rood. Inclusief benodigde kleeflagen van 10.505 m2.
92 M2 Markering van thermoplast leveren en aanbrengen.
8.640 Eh Verhardingsmaterialen opnieuw aanbrengen, onder bijlevering van inboetmateriaal.
23 2t Straatmeubilair opnieuw plaatsen.
73 st St Toepassen stamommanteling.
6,25 Are Egaliseren en inzaaien gazons met te leveren graszaad.
1 Eur Inventariseren flora en fauna. Verzorgen KLIC-melding, tijdelijk depot, directiekeet, tijdelijke verkeersmaatregelen, bouwhekken, loopschoten en tijdelijk ontsluiting.