Project omschrijving

Project overzicht

Plaats : Roelofarendsveen
Opdrachtgever : Gemeente Kaag en Braassem
Opgeleverd : juli 2013

Project details

Bouw en woonrijp maken

Projectinfo:

65 M1 Slopen houten damwand met gewapend betonnen deksloof
250 St Diverse (elementen) verhardingen opbreken en afvoeren
78 St Terreininrichting opbreken en afvoeren
1.555 M3 Grond ontgraven it watergang
4.400 M3 Zand ontgaven uit bestaande voorbelasting
872 M3 Grond ontgraven uit bouwputten
560 M3 Zand aanvullen in bouwputten
248 M1 Aanbrengen PVC ø200mm
20 M1 Aanbrengen PVC ø250mm
146 M1 Meeleggen drainage ø100mm
13 St Aanbrengen kunststof putten ø800mm
1 St Plaatsen uitstroombak
205 M1 Bronbemaling, eenzijdig langs de sleuf
270 M1 Reiniging inspectie nieuw riool
1 St Revisiewerk van riolering
13 M1 Aanbrengen dubbel PVC ø630mm als duiker  incl. blokkenmaat
120 M1 Maken onderwaterbeschoeiing
26 M1 Maken beschoeiing
585 M2 Maken bouwweg van menggranulaat
100 St Maken diverse elementenverhardingen
1 St Maken diverse terreininrichtingselementen
875 M3 Grond ontgraven uit bouwputten