Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Kaag en Braassem
Uitvoeringsduur : 5 september t/m 9 december 2016

Project details

Rioleringen en verhardingen

De verharding en het huidige gemengde rioolstelsel in het Gruttohof, een gedeelte van Lupinestraat en Merelplantsoen in Roelofarendsveen zijn aan vervanging toe. Ze hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Daarnaast voldoet het rioolstelsel niet langer aan de eisen van de gemeente Kaag en Braassem. Door middel van een EMVI aanbesteding hebben wij dit project verworven. De EMVI betreft een drietal aspecten; uitvoeringskwaliteit, coördinatie nutsbedrijven en omgevingsmanagement.

Wij hebben onze visie en aanpak beschreven in een plan van aanpak en ontvingen van de opdrachtgever de hoogste waardering van alle inschrijvers voor ons plan. We zijn op 5 september gestart en zullen het werk op een vooraf afgesproken datum, te weten 9 december 2016, opleveren.

De hoeveelheden op een rijtje:

1.451 M2 Opbreken asfalt met fundatie, incl. afvoeren en storten
5.300 Eh Verhardingen en 30 bomen en 136 st straatmeubilair opbreken
7.500 M2 Cunet ontgraven en profileren. Incl. leveren van zand (3.700 m3) en menggranulaat (1.500ton)
630 M1 Leveren en aanleg hoofdriool PVC Ø315-400mm met 630 m1 drainageleiding Ø100mm en 27 HDPE-inspectieputten en 2 betonnen uitstroombakken
329 M1 VWA-huisleiding Ø125mm verwijderen en opnieuw leveren en aanbrengen
47 St Kolken opnemen 80 kolken leveren en plaatsen
473 M1 Pvc kolkleiding Ø125mm leveren en leggen
384 M1 HWA huisleiding Ø125mm en 241 m1 drainageleiding Ø 100mm leveren en aanbrengen
860 M1 Betonband leveren en stellen
3.200 M2 Betonstraatstenen leveren en verwerken
2.550 M2 Betontegels leveren en verwerken
1 Pm Straatmeubilair herplaatsen en inzaaien groenstroken
Tegelijk met onze werkzaamheden gaan de verschillende nutsbedrijven aan de slag om kabels en leidingen te vervangen.  Deze werkzaamheden worden door ons gecoördineerd.