Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Rotterdam
Duur : oktober 2019 t/m december 2020

Project details

Rioleringen en verhardingen

8.675 m3 Grond ontgraven uit rioolsleuf. Waarvan 7.860 m3 zonder veiligheidsklasse, 160 m3 v-klasse Oranje en 655 m3 v-klasse Rood
5.250 m3 Grond/zand, zonder v-klasse, vervoeren van 5 tot 35 km
870 m3 Grond/zand, v-klasse Oranje en Rood, vervoeren met 50 km afstand
2.415 m3 Aanvullen sleuf met (drainage)zand, zonder v-klasse
272 m3 Aanvullen sleuf met drainagezand, v-klasse Oranje en Rood
1.445 m Open bemaling aanbrengen, onderhouden en weer verwijderen. Waarvan 675 m zonder veiligheidsklasse, 375 m v-klasse Oranje en 395 m v-klasse Rood
1.445 m Bronbemaling aanbrengen, onderhouden en weer verwijderen. Waarvan 675 m zonder veiligheidsklasse, 375 m v-klasse Oranje en 395 m v-klasse Rood
1.378 m Betonriool Ø 400-600 mm verwijderen. Waarvan 627 m zonder veiligheidsklasse, 371 m v-klasse Oranje en 380 m v-klasse Rood. Inclusief 55 st inspectieputten van beton
1.288 m Betonriool Ø 400-600 mm aanbrengen. Waarvan 631 m zonder veiligheidsklasse, 348 m v-klasse Oranje en 309 m v-klasse Rood. Inclusief maken passtukken en inlaten
1.283 m PP-drainageriool Ø 250 mm aanbrengen. Waarvan 610 m zonder veiligheidsklasse, 301 m v-klasse Oranje en 372 m v-klasse Rood.  Inclusief maken inlaten
71 st Inspectieputten van beton, vierkant 600 tot 1.250 mm aanbrengen. Inclusief putranden en stroomprofielen
41 st Maken aansluiting op (bestaande) inspectieput van beton
1.470 m Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf, voorzieningen opvangen kabels en leidingen en afsluiten riool
2.825 m Reinigen en uitvoeren visuele inspectie betonriool Ø 300-600 mm. Inclusief afvoeren en storten van 214 ton rioolslib. Inclusief inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
134 st Verwijderen straat-/trottoirkolken (deels hergebruik). Waarvan 77 st zonder veiligheidsklasse, 26 st v-klasse Oranje en 31 st v-klasse Rood.  Inclusief maken inlaten
485 m Verwijderen PVC-kolkaansluitleiding. Waarvan 260 m zonder veiligheidsklasse, 90 m v-klasse Oranje en 15 m v-klasse Rood.
570 m Verwijderen PVC-kolkaansluitleiding. Waarvan 310 m zonder veiligheidsklasse, 120 m v-klasse Oranje en 140 m v-klasse Rood. Inclusief aanbrengen benodigde PVC-hulpstukken
1.519 m Vervangen PVC-huisaansluitleiding, inclusief inzichtelijk maken van de aansluitingen. Waarvan 785 m zonder veiligheidsklasse, 334 m v-klasse Oranje en 400 m v-klasse Rood.
1 EUR Vervangen rioolaansluiting (pendelbuizen), bestaande uit:
–        Maken diverse proefsleuven;
–        53 m treffen voorzieningen tegen inkalven en uitvoeren grondwerk;
–        Toepassen noodbemaling;
–        Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten betonriool Ø 400-600m;
–        Tijdelijk algehele afdichting collecteurs riool 1.700 x 1.630 mm. De afdichting dienen bestand te zijn tegen een enkelzijdige waterdruk / kracht van 6 m waterkolom;
–        3 m verwijderen pendelbuis Ø 600 mm van staal / gietijzer;
–        33 m verwijderen betonbuis Ø 500 – 800 mm;
–        6 st verwijderen inspectieput van beton;
–        50 m aanbrengen betonbuis Ø 500-700 mm, inclusief pasmaken;
–        8 st inspectieputten van beton – vierkant 1.000 tot 1.300 mm – plaatsen, inclusief putranden en stroomprofielen;
–        22 st maken aansluitingen op prefab en in het werk gestorte collecteurs inspectieputten;
–        Betonwerk voor inspectieputten: 759 kg betonstaal; 160 st stekken in verhard beton; 72 m2 bekisting wand- en vloervormig onderdeel; 6 m3 aanbrengen beton
1 EUR Tijdelijk opslaan van materiaal in depot
622 ton Rioolmateriaal vervoeren: 600 ton beton-/metselpuin; 12 ton gietijzer; 10 ton PVC
1 EUR Gebruik bodemsaneringswagen en ter beschikking Persoonlijke Beschermingsmiddelen toe te passen bij verschillende veiligheidsklassen. Inclusief opstellen V&G (sanerings)plan met goedkeuring door HVK-er
400 uur Inzet (R-)DLP, KVP