Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Duur : september t/m december 2017

Project details

Bouw en woonrijpmaken

Na aanvang van het werk, bleek er sprake van vervuiling.
Tot juli 2018 heeft het werk stil gelegen. Daarna zijn wij verder  gegaan onder 3T saneringscondities.

1 EUR Opschonen terrein. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
1 EUR Verwijderen rubberen auto en vrachtwagenbanden. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
15 are Maaien gewas. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
206 st Verwijderen bomen en stobben. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
4 are Verwijderen begroeiing en stobben. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
1.425 m2 Verwijderen gravel, dik ± 15cm. Inclusief keuren, afvoer en storten vrijkomend materiaal
2.000 m2 Verwijderen menggranulaat, dik ± 25cm. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
3.165 eh Verwijderen klinkers, tegels, betonplaten en betonbanden. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
34 m1 Verwijderen gewapende betonnen damwand tot 300cm hoog, inclusief verankering. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
7 st Kunststof putten en kolken van beton/gietijzer verwijderen. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
150 m1 Verwijderen kunststofbuis Ø 125/160mm. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
1 st Verwijderen pompput van beton en afdoppen vervallen persleiding. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
570 m1 Verwijderen hekwerk van staal. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
6 st Slopen clubhuis, schuur, finish hokjes, baancommissaris plateaus e.d. . Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
860 m3 Heuvels fietscrossbaan afgraven en afvoeren. Inclusief afvoer en storten vrijkomend materiaal
1.430 m3 Grond ontgraven uit cunet, laagdikte 45 tot 90 cm
740 m3 Grond ontgraven t.b.v. toekomstige rioolsleuf
1.060 m3 Grond ontgraven uit watercompensatie
3.220 m3 Grond vervoeren van en naar depot inclusief  verwerken en laden
4.800 m3 Zand leveren en verwerken in rioolsleuf en voorbelasting
5 st Zakbakens leveren en plaatsen in voorbelasting. Inclusief monitoren en inmeten gedurende zettingsperiode van 24 weken
6 st Waterspanningsmeters installeren t.b.v. voorbelasting. Inclusief monitoren gedurende zettingsperiode van 24 weken
25 m1 Graven proefsleuven t.b.v. lokaliseren Kabels en Leidingen
3.220 m3 Grond verwerken in ophoging
86 m3 EPS leveren en aanbrengen als onderbouw t.p.v. kruising met gasleiding
19 m1 Tijdelijke duiker Ø 1.000mm van beton leveren en aanbrengen
650 m1 Drainagebuis PP450 Ø 80mm  leveren en aanbrengen
148 m2 Wegendoek en puinfundering (70 ton) leveren en aanbrengen
1 EUR Toepassen bouwhekken t.b.v. bouwplaats, verkeersvoorzieningen en inrichten tijdelijk depot