Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Maas Autogroep
Duur werk : mei 2017 t/m maart 2018

Project details

Upgrade bedrijfsterreinen

Grondwerk voor het occasioncentrum is een saneringswerk op basis van veiligheidsklasse 3T.
Het werk is uitgevoerd op basis van het BRL SIKB 7000 en 7001 certificaat.

840 m2 Bovenlaag van schoon zand, dik ± 20cm, t.p.v. toekomstige bandenloods ontgraven en in depot zetten t.b.v. hergebruik
366 m1 Bovenlaag van schoon zand, dik ± 20cm ontgraven uit funderingsbalken. Vrijkomend zand vervoeren naar tijdelijk depot  binnen werkterrein t.b.v. hergebruik
366 m1 Onderlaag van vervuilde grond, dik ± 35-60cm ontgraven uit funderingsbalken en vervoeren naar vloerveld bandenloods t.b.v. verdere verwerking. Locatie t.p.v. nieuw te maken funderingsbalk direct tegen bestaande funderingsbalk
840 m2 Vervuilde grond verwerken t.p.v. vloerveld bandenloods. Beschikbaar ± 165,0m³, laagdikte wordt dan ± 20cm
840 m2 Wegendoek, kwaliteit PP40, leveren en aanbrengen op bestaande vervuilde onderlaag t.p.v. bandenloods
366 m1 Wegendoek, kwaliteit PP40, leveren en aanbrengen op bestaande vervuilde onderlaag in ontgraven funderingsbalken. Inclusief werkvloer van zand, dik 10cm, aanbrengen met zand uit depot op werk. Inclusief drainagebuis Ø 80mm, kwaliteit PP400, leveren en leggen met een 10-tal drainageputjes Ø 315mm
840 m2 Zand, dik ± 30cm, verwerken t.p.v. vloer bandenloods. Inclusief globaal profileren en verdichten. Tekortkomend zand bijleveren
366 m1 Zand, dik 50cm en hoog 60cm, verwerken aan buitenzijde funderingsbalk. Tekortkomend zand bijleveren
230 m3 Zand leveren t.b.v. vloer bandenopslag en buitenzijde funderingsbalken. Zand gemeten op middelen van vervoer
1,0 p.m. Diverse grondwerken t.b.v. bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw
175,0 m2 Betontegels en stenen opnemen en opslaan. Deels hergebruik en deels afvoeren en storten
1,50 m1 FSC-hardhouten beschoeiing van opgeklampt schot hoog 100cm leveren en plaatsen. Inclusief FSC-hardhouten palen 8x8x500cm
2.230,0 m2 Onderbaan van zand / menggranulaat opnieuw profileren en verdichten
1.560,0 m2 Wegendoek PP40 leveren en aanbrengen onderin cunet
1.430,0 m2 Menggranulaat, dik 25cm, leveren en verwerken langs zijkant bedrijfspand en achterterrein. Inclusief profileren en verdichten
800,0 m2 Ophoogzand, dik10cm, leveren en verwerken t.p.v. voorzijde straatwerk. Inclusief profileren en verdichten
6,0 st Straatkolken van beton, bestaand, lichten en richten
8,0 st Straatkolk van PVC/Gietijzer leveren en stellen. Inclusief aansluiten op de afvoerleiding
135,0 m1 PVC afvoerleiding Ø 125-160mm, klasse SN8, leveren en leggen vanaf de kolken tot aan aansluiting op verzamelleiding
2,0 st Aansluitingen maken op bestaande inspectieput
2,0 st PE-Inspectie put Ø 600mm leveren en plaatsen Inclusief leverantie putrand, type zwaar verkeer
1,0 st Vetvangput plaatsen en aansluiten op bestaande inspectieput
1,0 st Aanbrengen ontluchtingspunt onder hellingbaan met bijkomende werken
5,0 st Inspectieputrand, bestaand en nieuw, opnieuw op hoogte brengen
5,0 m1 Draingoot, type Aquafis Maxi 150, leveren en stellen op schrale beton. Inclusief aansluiten op bestaand riool
110,0 m1 Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. HWA-riool vanaf achtergevel poetsruimte tot aan damwand en detectieleiding camerabewaking
20,0 m1 3-tal Mantelbuizen leveren en leggen in één sleuf vanaf meterkast tot erfgrens. Betreft mantelbuizen t.b.v. 2 keer electra en 1 keer water. Lokatie wordt door opdrachtgever in het werk aangewezen.
93,0 st Trottoirband 13/15x25cm, kleur grijs, leveren en stellen. Band stellen op te leveren schrale beton
2.230,0 m2 Straatlaag van zand, dik 5cm, leveren en verwerken op onderbaan van menggranulaat en ophoogzand Inclusief profileren en verdichten
48,0 st Stootbanden 20x20x100cm, kleur grijs, leveren en stellen in parkeervakken t.h.v. sloot achterzijde. Gerekend met wee stuks per parkeervak
2.165,0 m2 Betonstraatstenen dik 8cm, kleur grijs of antraciet, leveren en verwerken in rijweg en parkeerplaatsen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
30,0 m2 Betonstraatstenen dik 8cm, kleurvast en kleur rood, leveren en verwerken in halfsteensband. Betreft verharding in loper naar hoofdentree. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
3,0 keer Instraten van “N.P.” met witte betonstraatstenen
270,0 m2 Aanstraten en/of herstraten op naastgelegen verharding
9,0 st Industrieplaten 200x200cm, vrijkomend uit werk, leggen achter bandenloods
3,0 st O.V.-masten plaatsen met bijkomende werkzaamheden
1,0 st Diverse poeren e.d. vrijgraven t.b.v. plaatsen hekwerk door derden. Diverse werken t.b.v. ingraven lichtspots
1,0 st Hoogtemeting bestaand terrein en uitwerken hoogteplan. Inmeten en verwerken revisiegegevens. Afzetting werkvak en bouwplaatsvoorzieningen