Uithoorn, grondwerk occasioncentrum onder saneringscondities

Grondwerk voor het occasioncentrum is een saneringswerk op basis van veiligheidsklasse 3T.
Het werk is uitgevoerd op basis van het BRL SIKB 7000 en 7001 certificaat.

840 m2 Bovenlaag van schoon zand, dik ± 20cm, t.p.v. toekomstige bandenloods ontgraven en in depot zetten t.b.v. hergebruik
366 m1 Bovenlaag van schoon zand, dik ± 20cm ontgraven uit funderingsbalken. Vrijkomend zand vervoeren naar tijdelijk depot  binnen werkterrein t.b.v. hergebruik
366 m1 Onderlaag van vervuilde grond, dik ± 35-60cm ontgraven uit funderingsbalken en vervoeren naar vloerveld bandenloods t.b.v. verdere verwerking. Locatie t.p.v. nieuw te maken funderingsbalk direct tegen bestaande funderingsbalk
840 m2 Vervuilde grond verwerken t.p.v. vloerveld bandenloods. Beschikbaar ± 165,0m³, laagdikte wordt dan ± 20cm
840 m2 Wegendoek, kwaliteit PP40, leveren en aanbrengen op bestaande vervuilde onderlaag t.p.v. bandenloods
366 m1 Wegendoek, kwaliteit PP40, leveren en aanbrengen op bestaande vervuilde onderlaag in ontgraven funderingsbalken. Inclusief werkvloer van zand, dik 10cm, aanbrengen met zand uit depot op werk. Inclusief drainagebuis Ø 80mm, kwaliteit PP400, leveren en leggen met een 10-tal drainageputjes Ø 315mm
840 m2 Zand, dik ± 30cm, verwerken t.p.v. vloer bandenloods. Inclusief globaal profileren en verdichten. Tekortkomend zand bijleveren
366 m1 Zand, dik 50cm en hoog 60cm, verwerken aan buitenzijde funderingsbalk. Tekortkomend zand bijleveren
230 m3 Zand leveren t.b.v. vloer bandenopslag en buitenzijde funderingsbalken. Zand gemeten op middelen van vervoer

 

 

LATEST WORK