Project omschrijving

Project overzicht

Plaats werk : Uithoorn
Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Opgeleverd 2013

Project details

Rioleringen en verhardingen

Gefaseerde uitvoering in samenspraak met oplevering van renovatie
flats in onderhavig plan. Uitvoering incl. onderhoudstermijn van november 2007 t/m april 2014.
Projectinfo:

1 Eur Treffen van   verkeersmaatregelen inclusief uitwerking bijbehorende tekeningen, toepassen   afzettingen enkelbaansweg en omleidingsroute t.b.v. fietsers
660 m1 Toepassen   vacuümbemaling, inclusief debietmeetpunten
250 m1 Toepassen   bouwhekken
1 Eur Tijdelijke   voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
25 stuk Toepassen   stamommanteling
120 m1 Treffen   voorzieningen tegen inkalven sleuf
80 m1 Verwijderen   kolkafvoerleiding van PVC-buis Ø 125mm
50 m1 Verwijderen   PVC-riool Ø 400mm
11 stuk Verwijderen   overstortput of inspectieput
300 m1 Verwijderen   betonriool Ø 500mm
36 m1 Vullen   buitenwerking gesteld hoofdriool Ø 500mm
400 m1 Betonbanden,   diverse afmetingen, opnemen en opslaan
85 m2 Betonstraatstenen   opnemen en opslaan
870 m2 Betontegels,   diverse afmetingen, opnemen en opslaan
26 m3 Verwijderen   funderingslaag
2 are Verwijderen   begroeiing of frezen graszoden
22 stuk Verwijderen   bomen
1 stuk Afkoppelen,   opnemen en in depot zetten lichtmast
3 stuk Opnemen en   in depot zetten vlaggenmasten
20 m1 Graven   proefsleuven
1 Eur Treffen   maatregelen kabels en leidingen
2.600 m3 Grond/klei/zand   ontgraven uit groenstroken, cunetten of rioolsleuven. Hiervan 665   m3 vervoeren naar depot
654 stuk Heipalen   van naaldhout Ø 12cm en lang 6-8m, leveren en inheien
326 stuk Kespen van   naaldhout leveren en aanbrengen op heipalen
17 stuk Eén   overstortput 250x250cm , 15 stuks betontputten 100x100cm en 1 kunststofput   leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen putrand
660 m1 Betonbuis Ø   500-700mm leveren en leggen op fundering van kespen
21 m1 Relining,   volgens kousmethode, leveren en aanbrengen in bestaand riool Ø 500mm
110 m1 PVC-buis Ø   125mm leveren en leggen als uitlegger
1 Eur Inmeten en   verwerken revisiegegevens
660 m1 Uitvoeren   visuele inspectie vanuit riool
920 m2 Afwerken   zandbed
85 m2 Ongebonden   funderingslaag leveren en aanbrengen
400 m1 Betonbanden,   diverse afmetingen, opnieuw stellen
955 m2 Straatlaag   van zand leveren en aanbrengen
85 m2 Betonstraatstenen   opnieuw aanbrengen. Inclusief afstrooien met brekerzand en aftrillen.
870 m2 Betontegels   opnieuw aanbrengen. Inclusief afstrooien met brekerzand en aftrillen.
1 are Zaaien van   groenstroken, inclusief egaliseren
1 stuk Aanbrengen   en aankoppelen lichtmast
3 stuk aanbrengen   vlaggenmasten uit depot