Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: P.A. van Rooyen Top Movers
Duur werk : februari t/m maart 2017

Project details

Onderhoudsservice

In opdracht van onze vaste en gewaarde opdrachtgever hebben we in de achterliggende jaren al vele onderhoudswerken mogen uitvoeren op en rondom haar bedrijfsterreinen.

Ook nu kregen wij weer een mooie opdracht onderhanden tot het compleet vernieuwen van de verharding op de terreindelen 5 en 6 met een oppervlakte van ruim 600 m2. Aansluitend op deze opdracht dragen we ook nog zorg voor kleinschalig herstelwerk op diverse locaties op dit bedrijfsterrein.