Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeenten Uithoorn
Plaats : Uithoorn
Periode : 17 november 2014 t/m 3 januari 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

Deze opdracht is verworven op basis van een EMVI-inschrijving. De EMVI onderdelen zijn:
1.   Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid
2.   Communicatie met de omgeving
3.   Beheersing van de omstandigheden die vertraging tot gevolg kunnen hebben.

Wij scoorden hier de hoogste waardering. Het werk staat op alle fronten onder grote tijdsdruk. Het
werk diende binnen één week na opdracht te starten. Ook de beschikbare looptijd is dermate krap
dat er op zaterdagen en in de Kerstvakantie doorgewerkt gaat worden, om de deadline van 5 januari 2015
te halen. Deze is uiteindelijk ruimschoots gehaald, omdat de werkzaamheden vóór Kerst klaar waren.
Daarbij wordt het werkgebied aan de ene kant begrensd door diverse winkels en aan de andere zijde
door een basisschool, belangen waarmee allemaal rekening wordt gehouden.

Uit te voeren werkzaamheden:

1 pm Ontwerpen, plaatsen, onderhouden en weer verwijderen van verkeersvoorzieningen, loopschotten, rijplaten en omleidingsroutes
1 pm Inrichten tijdelijk gronddepot
1 pm Verwijderen van diverse bomen en struiken
1 pm Opnemen van diverse straat en inrichtingsmeubilair, lichtmasten e.d.
2.700 Eh Opnemen van diverse verhardingsmaterialen
800 M2 Asfaltverharding opbreken en afvoeren, incl. onderliggende funderingslaag:
5.700 M3 Grond/zand ontgraven, vervoeren en verwerken
185 M1 Hoofdriool van PVC ø 250mm leveren en aanbrengen. Incl. 6 stuks inspectieputten en verwijderen van 75,0 m PVC riool
70 M1 Drainageleiding ø 80mm leveren, leggen en aansluiten
30 St Kolken opnemen en deel hergebruiken
24 St Kolken opnieuw plaatsen, waarvan 6 stuks bijleveren
280 M1 Huis en kolkriolering van PVC ø125mm leveren en leggen. Incl. verwijderen van 180m bestaande leiding
Openbare verlichting aanpassen naar nieuwe situatie: 50m nieuwe mantelbuis; 210m niuew grondkabel; 11 stuks deels nieuwe lichtmasten en armaturen; 1 stuk nieuwe meetverdeelkast met aarding;
2.300 M2 Bestaande onderbaan profileren en verdichten, deels ophogen met nieuw te leveren menggranulaat en straatlaag van zand dik 10cm.
1.125 M1 Betonbanden plaatsen, deels nieuw leveren
220 M1 Molgoot aanbrengen
1.900 M2 Betonstraatstenen en gebakken klinkers d.f. verwerken, deels nieuw leveren
1.550 M2 Betontegels verwerken, deels nieuw leveren
1 pm Diverse groenvoorzieningen leveren en platen : 13 stuks bomen, incl. plantgat; 1.165 stuks sierplantsoen; 11 are inzaaien gras, onderhoud/nazorg
1 Pm Straat en inrichtingsmeubilair aanbrengen, deels nieuw bijleveren
1 Pm Uitvoeringscoördinatie met : nutsbedrijven, bouwkundig en civiel aannemer KindCentrum, schoolbestuur en winkeliers.