Project omschrijving

Project overzicht

Plaats: Uithoorn
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Directie: Grontmij Nederland B.V. & Civiel & Infra Service B.V
Uitvoering : start juni 2012

Project details

Rioleringen en verharding

Projectinfo:

Het werk kent twee percelen en   bestaat uit:
Voorbereidende werken
Grondwerken
Leidingwerken, waaronder 425 m1   onderheid betonriool ø400-800mm
Verhardingen
Inrichtingen en bebakening

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd onder saneringscondities
volgens veiligheidsklasse 3T.
Gezien de locatie wordt er veel aandacht gegeven aan duidelijke
omleidingsroutes en communicatie met betrokken bewoners en ondernemers