Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Plantage Vredelant
Duur werk : september t/m november 2017

Project details

Bouw en woonrijpmaken

4.950 m3 Grond ontgraven uit cunet en K+L strook. Uitkomende grond vervoeren en opslaan op naastgelegen terrein
4.610 m3 Zand leveren t.b.v. aanvullen cunetten en rioolsleuven
3.000 m3 Zand aanbrengen in cunet en K+L strook
740 m1 Dubbel PVC-riool Ø 250/315mm leveren en aanbrengen. Inclusief drainagebuis Ø 100mm met kokosomhulling 750 g. Sleuf aanvullen met zand
160 m1 Enkel PVC-riool  Ø 250mm aanbrengen leveren en aanbrengen. Inclusief drainagebuis Ø 100mm met kokosomhulling 750 g. Sleuf aanvullen met zand
38 st PE-Inspectieputten Ø 800mm leveren en aanbrengen. Inclusief te leveren betonnen omlegranden en stalen plaat
3 st Uitstroombakken van beton leveren aanbrengen
3 st Duikers van beton Ø 1.000mm leveren en aanbrengen, totaal 48m1
1 st Pompput van beton, inclusief pompinstallatie en toebehoren, leveren en aanbrengen. Put funderen op te leveren houten onderbouw van palen en roosterwerk. Inclusief te leveren schakelkast
3.330 m1 Riool reinigen en inspecteren
5.500 m2 Wegendoek, type NW120, leveren en aanbrengen in cunet
574 m1 Huisaansluitingen DWA en HWA  van PVC-buis Ø 125mm leveren en aanbrengen, totaal 82 stuks. Inclusief benodigde hulpstukken
82 st PK315mm ontstoppingsputjes leveren en plaatsen
75 m1 PE Persleiding Ø 75mm leveren en aanbrengen vanaf pompput tot aan bestaand persriool
81 st Mantelbuizen aanbrengen t.b.v. OV., huisaansluitingen (4 per woning) en hoofdtracé (8 locaties)
4.800 m2 Afwerken zandbed in cunet.
4.800 m2 Aanbrengen menggranulaat, dik 40cm, in cunet. Menggranulaat wordt op plaats van verwerking beschikbaar gesteld
4.800 m2 Asfaltverharding, type AC 22 bind/base en dik 8 cm, leveren en verwerken
1 EUR Inmeten en verwerken revisiegegevens