Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Haarlemmermeer
Duur : 24 april 2020 t/m 5 maart 2021

Project details

Rioleringen en verhardingen

In februari hebben we het werk Waterplan Kinheim-Seevank aangenomen. Dit werk is uitgeschreven met een Gunning op EMVI op basis Plan van Aanpak, met een aantal door de gemeente gestelde doelen:

  • Wijkparticipatie:
   • a. betrekken burgers bij hun buurt en de uitvoering van het werk
   • b. Educatie
  • Planning en fasering:
   • a. minimale overlast voor de bewoners
   • b. een logisch en overzichtelijk werk
  • Grondstromen:
   • a. hoogwaardig hergebruik van grond
   • b. minder kilometers vervoersafstand van de grondstromen
  • Inzet duurzame brandstoffen:
   • a. Reduceren CO2-uitstoot t.g.v. de werkzaamheden.

Fronik Infra B.V. scoorde bij inschrijving de hoogste waardering voor haar Plan van Aanpak.