Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Weesp
Duur : november 2017 t/m maart 2018

Project details

Rioleringen en verhardingen

Deels diende de werkzaamheden in meerdere nachten te worden uitgevoerd.

Voor dit project is er een onderzoek geweest naar niet gesprongen explosieven door een nevenaannemer.

1,0 EUR Uitvoeren uitzetwerk
1,0 EUR Verkeersvoorzieningen: maken tekening; plaatsen – onderhouden en weer verwijderen van verkeersmaatregelen; plaatsen – onderhouden en weer verwijderen van omleidingsroutes. Inclusief verkeersregelinstallatie
260,0 m1 Toepassen, onderhouden en verwijderen loopschotten, bouwhekken, rijplaten, stamommanteling
1,0 EUR Schoonhouden en –maken transportroutes gedurende gehele werk
1,0 EUR Open bemaling aanbrengen, instandhouden  en verwijderen
10,0 st Peilbuizen aanbrengen. Verrichten stijghoogtemetingen. Verwijderen peilbuizen
1,0 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. opvangen kabels en leidingen
1,0 EUR Toepassen tijdelijke verlichting t.b.v. nachtwerk
175,0 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf, kerende hoogte 2,00m
1 EUR Tijdelijk depot inrichten, onderhouden en ontruimen. Locatie door aannemer zelf te regelen
25,0 are Verwijderen begroeiing tot hoog 2,0m1. Inclusief 2-tal bomen Ø 20-30cm
4.630,0 eh Diverse verhardingsmaterialen opnemen – afvoeren en storten
110,0 m1 PVC-leiding Ø 125-160mm opnemen, afvoeren en storten
61,0 m1 PVC-buis Ø 315mm opnemen, afvoeren en storten
3,,0 st Inspectieput van beton tot hoog 250cm opnemen, afvoeren en storten. Inclusief putrand
4,0 st Bovenste deel inspectieput verwijderen, afvoeren en storten. Ten behoeve van excentrisch aanbrengen putrand
22,0 st Kolken van PVC/Gietijzer of beton verwijderen, afvoeren en storten
61,0 m1 Bestaand riool reinigen onder hoge druk, incl. 8 stuks inspectieputten
105,0 m1 Afrastering opnemen, afvoeren en storten
40,0 st Inrichting/bebakeningsmateriaal opnemen, afvoeren en storten
20,0 m1 Graven proefsleuf
1 EUR Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van gecertificeerd persoon i.v.m. mogelijke vondst van explosieven.
895,0 m3 Grond gescheiden ontgraven t.b.v. rioolsleuven. Grond waar mogelijk naast sleuf opslaan. Grond, na aanleg riool, weer terug verwerken. Inclusief profileren en verdichten
496,0 m3 Veen/klei afvoeren naar depot, bemonsteren en afvoeren naar verwerker
450,0 m3 Zand leveren en verwerken in cunet
450,0 m3 Veen/klei verwerken in bermen
60,0 m3 Klei, klasse 1, leveren en verwerken in kleikist
66,0 m3 Teelaarde leveren en verwerken in plant- en groenvakken
3.550,0 m2 Zandbed profileren en verdichten voor aanbrengen verhardingslaag
3450 m2 Bermen profileren en verdichten. Inclusief frezen en egaliseren
175,0 m1 PVC-hoofdriool Ø 400mm leveren en leggen
6,0 st HDPE-inspectieputten Ø 800mm leveren en plaatsen. Inclusief betonnen omlegrand en inspectieputrand
27,0 st Putranden met deksel leveren en aanbrengen
633,0 m1 Nieuw gelegd en bestaand riool reinigen en maken 3D-kogelbeeldopname
195,0 m1 PVC-buis Ø 125mm leveren en leggen als huisaansluit- en kolkleiding. Inclusief 17 st PVC-knevelinlaten leveren en aanbrengen
37,0 st Straat- en trottoirkolken van PVC/Gietijzer of beton en plaatsen
3.400,0 m2 Geolon PP40 wegendoek leveren en leggen
2.750,0 m2 Menggranulaat 0-31,5mm, dik 30cm, leveren en verwerken. Inclusief profileren en verdichten
3.800,0 m2 Straatlaag van zand, dik 5cm, leveren en verwerken. Inclusief profileren en verdichten
1.250,0 st Betonbanden, diverse afmetingen, plaatsen. Materialen worden ter beschikking gesteld
3.800,0 m2 Betonstraatstenen aanbrengen. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Materialen worden ter beschikking gesteld
1,0 EUR Aanhalen van diverse verhardingen op particulier terrein. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Deels vrijkomend uit werk en deels nieuw bijleveren
204,0 m2 Betontegels aanbrengen. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Materialen worden ter beschikking gesteld
1,0 EUR Inrichting/bebakeningsmateriaal herplaatsen
1,0 EUR Inmeten, verwerken en aanleveren revisiewerk van alle aangebrachte verhardingen en riolering
1,0 EUR Projectbord leveren en plaatsen