Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Germieco Aannemings- en hoveniersbedrijf
Duur : augustus t/m november 2018

Project details

Rioleringen en verhardingen

125,00 m1 Verwijderen PVC-buis Ø 200-250mm met persleiding Ø 200mm
165,0 m1 Verwijderen drainagebuis Ø 80-100mm
1,0 st Verwijderen rioolgemaal
335 m1 Verwijderen drainagebuis Ø 80-100mm, gelijktijdig met aanbrengen nieuw hoofdriool
14,0 st Verwijderen drainageputten van beton, inclusief putrand
100,0 m1 Verwijderen huisaansluiting van PVC Ø 125mm, gelijktijdig met aanbrengen nieuw hoofdriool
150,0 m1 Verwijderen huisaansluiting van PVC Ø 125mm
470,0 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
1,0 EUR K.L.I.C. melding doen, bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf, voorzieningen Kabels en Leidingen
90,0 m1 Graven proefsleuf
1,0 st Plaatsen uitstroombak, inclusief fundatie van houten palen, baddingen, kespen en klossen. Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen en aanpassen beschoeiing
618,0 m1 Aanbrengen PVC-riool Ø 250-500mm. Inclusief benodigde halve zinkers
650,0 m1 Aanbrengen drainagebuis Ø 150mm, inclusief benodigde hulpstukken en drainzand
17,0 st Aanbrengen kunststof inspectieputten Ø 800mm
40,0 st Maken PVC-inlaat Ø 125mm op PVC hoofdriool
200,0 m1 Aanbrengen PVC-kolkleiding Ø 125mm, inclusief benodigde hulpstukken
613,0 m1 Reinigen en inspecteren PVC-riool
650,0 m1 Reinigen drainageleiding
1,0 EUR Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van bronnering. Inclusief opstellen bemalingsplan, debietmeters. Plaatsen en monitoren peilbuizen (5,0 st)
1,0 EUR Inmeten en uitwerken revisie van alle aangelegde riolering
1,0 EUR Werkzaamheden deels uitgevoerd onder saneringscondities, klasse 3T