Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad
Duur : september 2021 t/m juni 2022

Project details

Rioleringen en verhardingen

We hebben deze inschrijving gewonnen op EMVI, op basis van:

 • Omgevingsmanagement op basis van ons Plan van Aanpak. De beoordelingsaspecten bestonden uit het benoemen van maatregelen m.b.t.:
  • Communicatie met verschillende actoren;
  • Bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijk;
  • Werk realiseren op basis haalbaar en gecontroleerd proces;
  • Welke risico’s wij voorzien en op welke wijze wij hierop acteren.
 • CO2-Prestatieladder, op basis van ons niveau 5.

Gemeente Zaanstad heeft op haar initiatief gekozen om de projectteams binnen dit project door Bouwmeesters Training en Advies te laten begeleiden o.b.v. “Better Performance”. In het startgesprek hebben alle teamleden zich uitgesproken over verwachtingen, samenwerking en gewenste resultaat. Wekelijks worden deze onderwerpen geëvalueerd, van fouten geleerd en stil gestaan bij behaalde successen!

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

 • Grondwerken, circa 10.000 m3 aan grond en zand. Deels uit te voeren saneringscondities volgens CROW400;
 • Verwijderen hoofdriool: 605 m betonriool Ø 300mm met enig drainagestelsel Ø 100 mm;
 • Volschuimen te vervallen riool, totaal 228 m PVC- en betonriool Ø 315-300 mm;
 • Verwijderen huis- en kolk riool, totaal 1.250 m PVC Ø 125-160 mm;
 • Aanbrengen hoofdriool: 970 m DWA en HWA PVC Ø 250-500 mm en 660 m DT-riool Ø 250-500mm;
 • Aanbrengen inspectieputten: 2 stuks betonput vierkant 800 mm, 55 stuks kunststofputten Ø  800 mm en 4 stuks uitstroombakken van beton;
 • Aanbrengen huis- en kolk riool, totaal 1.400 m PVC Ø 125-160 mm. Inclusief 119 stuks kolken van beton/gietijzer;
 • Verwijderen elementen verharding: 8.600 m betonband; 12.425 m2 betontegels; 15.900 m2 betonstraatstenen;
 • Aanbrengen ongebonden verharding laag, dik 25cm, totaal 11.850 m2. Inclusief straatlaag, dik 5cm, van straatzand;
 • Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen, totaal 27.000 m2;
 • Aanbrengen van elementen verharding; 10.600 m betonband; 9.700 m2 betontegels; 16.400 m2 betonstraatstenen;
 • Verwijderen en aanbrengen van diverse verkeer- en inrichtingsmeubilair en groenwerken;
 • (ver)Plaatsen van lichtmasten, inclusief kabelwerken: 93 stuks opnemen en afvoeren; 104 stuks plaatsen; 3.000 m energiegrondkabel leggen; 3 stuks verdeelinrichtingen plaatsen;
 • Inclusief uitwerken van werkplan, communicatieplan, verkeersplan, kwaliteitsplan etc. Coördinatieplicht diverse werken.